„Alkohol zabiera mi tatusia” – w miesiącu trzeźwości rusza kampania społeczna Fundacji Pojednanie.

Fundacja Pojednanie działająca przy Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie, rozpoczyna kampanię społeczną pod hasłem „Alkohol zabiera mi tatusia”, której celem jest zwrócenie uwagi na cierpienie dzieci w rodzinach alkoholowych, a także zebranie funduszy na budowę Domu Miłosierdzia – ośrodka terapeutycznego dla osób uzależnionych.

Kampania społeczna
Od blisko 40-lat co roku w sierpniu Kościół Katolicki w Polsce wzywa wiernych, aby w tym czasie powstrzymali się od spożywania alkoholu. Dlatego też sierpień został wybrany miesiącem inaugurującym kampanię na rzecz Domu Miłosierdzia w Hodyszewie. Fundacja prowadząc zbiórkę na budowę ośrodka dla uzależnionych chce przełamać stereotyp, w którym postrzega się alkoholika, jako osobę, która sama wybrała taką drogę, a alkoholizm jest wyłącznie jej problemem. Uzależnienie od alkoholu jest jednostką chorobową, a problem alkoholizmu dotyka całą rodzinę uzależnionego – współmałżonka i przede wszystkim dzieci.

Problem alkoholizmu w Polsce
Spożycie alkoholu wg PARPA (Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) rośnie z roku na rok w zastraszającym tempie. W 2019 r. było to 9,78 litra spirytusu na 1 osobę. Obecnie w Polsce jest ok. 700 tys. alkoholików. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do pogłębienia tego problemu, ponieważ zamknięcie w domach spowodowało, że po alkohol sięgano coraz częściej. Skutki są dramatyczne. Nie tylko dla samych pijących, ale całych rodzin.

Życie dziecka w rodzinie alkoholowej
Choć alkoholizm jest chorobą osób dorosłych, to w jej wyniku najbardziej cierpią dzieci… Życie dziecka w rodzinie alkoholowej to wieloletnie tragiczne doświadczenia, których skutki zostają na całe życie. Są to urazy i traumy fizyczne, ale także psychiczne, które pozostają na całe życie. Mówi się o syndromie DDA, czyli dorosłego dziecka alkoholika.

Wg PARPA codziennością dzieci w rodzinie alkoholowej są: przemoc, destrukcyjne zachowania rodziców, chaos, awantury, brak stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Ponad połowa z badanych dzieci doświadczała bezpośrednio przemocy zarówno fizycznej, emocjonalnej, jak i intelektualnej, a co szósta dziewczynka opisywała doświadczenia związane z nadużyciem seksualnym.

Fundacja Pojednanie pomagając w leczeniu uzależnień osób dorosłych, chce pomagać całym rodzinom, czyli współmałżonkom i dzieciom.

O budowie Domu Miłosierdzia w Hodyszewie
W ciągu 2 lat fundacja planuje stworzyć na Podlasiu w Hodyszewie ośrodek na 30 miejsc z terapią zamkniętą dla osób uzależnionych oraz terapią indywidualną, grupową, warsztatami terapeutycznymi i ogólnorozwojowymi, socjoterapią i grupami wsparcia dla uzależnionych i rodzin w kryzysie. Na terenie ośrodka planowany jest innowacyjny projekt azylu dla dzikich zwierząt, który będzie jednym z elementów terapii osób uzależnionych.

Cała inwestycja to koszt 8 mln zł i składa się z 3 etapów. Pierwszy, który otworzy drzwi Domu Miłosierdzia i umożliwi rozpoczęcie terapii, to koszt 2,3 mln zł. Aby zrealizować te plany Fundacja Pojednanie szuka wsparcia finansowego tysięcy ludzi dobrej woli, zbierając datki na budowę ośrodka.

Nie jesteśmy bezsilni wobec problemu alkoholizmu
Każdy z nas zna osobę uzależnioną od alkoholu – czy to z dalszej rodziny, z pracy, czy też sąsiada. Często czujemy się bezsilni wobec tragedii całej rodziny tej osoby. Wpłata datku na budowę ośrodka dla uzależnionych to wymierna pomoc na rzecz dzieci, a nawet całych rodzin, które w przyszłości będą mogły bezpłatnie korzystać z Domu Miłosierdzia.

Strona kampanii i zbiórkiwww.fundacjapojednanie.pl/pomoz
Nr konta bankowego zbiórki na budowę: 47 1020 1332 0000 1102 1073 0895

Więcej informacji udziela:
Ks. Jacek Zakrzewski, Prezes Fundacji Pojednanie w Hodyszewie,
tel. +48 600 350 275, email: odrowaz@wp.pl

Informacje o Fundacji Pojednanie
Fundacja Pojednanie powstała w 2017 roku i pomogła już 395 osobom. Działa przy Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie. Jej misją jest leczenie ludzi z uzależnień, otaczanie opieką ich rodzin oraz wspieranie w trudnych chwilach. Fundacja obecnie prowadzi terapie i socjoterapie dla osób uzależnionych, ich współmałżonków i dzieci oraz małżeństw w kryzysie. Planuje także stworzenia dużego, prężnie działającego Ośrodka terapeutycznego dla uzależnionych o nazwie „Dom Miłosierdzia” w budynku starej szkoły w Hodyszewie.

Celem fundacji jest pomoc uzależnionym, ale także pokazywanie uzależnienia, jako choroby, którą należy leczyć. Niestety uzależnienie w oczach wielu ludzi odczłowiecza… Przestajemy współczuć osobom uzależnionym, uważamy, że same są sobie winne. Postrzeganie alkoholizmu, jako jednostki chorobowej, pomaga zobaczyć w uzależnionej osobie przede wszystkim człowieka, który zmaga się z chorobą, ze sobą oraz swoją trudną przeszłością, często jako DDA, czyli dorosłe dziecko alkoholika.
Więcej na https://fundacjapojednanie.pl/

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.