O NAS

Fundacja Pojednanie działa przy sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie. Głównym celem Fundacji jest pomoc rodzinom i osobom uzależnionym. Dlatego też pragniemy stworzyć w budynku byłej szkoły w Hodyszewie ośrodek terapeutyczny. Terapia będzie obejmowała osoby uzależnione (pobyt w ośrodku), jak również pomoc dla rodzin i osób współuzależnionych przez grupy wsparcia, warsztaty grupowe i terapie indywidualne. Ponieważ na dzień dzisiejszy całe przedsięwzięcie finansowane jest z ofiar ludzi dobrej woli, pragniemy się zwrócić do wszystkich, którzy chcą wesprzeć tę inicjatywę, o wsparcie modlitewne i materialne. Ośrodek ma służyć wszystkim, którzy będą potrzebowali pomocy, dlatego każdy gest ma wielkie znaczenie.