KONTAKT

Fundacja POJEDNANIE

Hodyszewo, ul. ppłk. Stefana Platonoffa 40

18-212 Nowe Piekuty,

Biuro tel. 530 489 760

REGON: 368164587; NIP: 7221630306; KRS: 0000693161

Konto: PKO Bank Polski SA

Nr rachunku: 47 1020 1332 0000 1102 1073 0895

e-mail: fundacjapojednanie@wp.pl