Wsparcie Wojewody Podlaskiego

Projekt Fundacji Pojednanie pt. „Nie pozwól, aby Twoja przeszłość decydowała o Twojej przyszłości – terapia grupowa DDA” uzyskał pozytywną opinie komisji konkursowej i otrzymał wsparcie Wojewody Podlaskiego.

Do Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wpłynęło 9 ofert, które zostały złożone przez 9 uprawnionych podmiotów. Wymogi formalne i merytoryczne spełniło 7 ofert, z tym jedna z Fundacji Pojednanie.
12 kwietnia br. komisja konkursowa dokonała oceny projektów złożonych w ramach tego konkursu. Wojewoda Podlaski 19 kwietnia br. zaakceptował przedstawioną przez komisję konkursową propozycję podziału dotacji celowej o dofinansowanie 7 projektów i dzień później podał wyniki do publicznej wiadomości.

Fundacja Pojednanie na realizację projektu pt. „Nie pozwól, aby Twoja przeszłość decydowała o Twojej przyszłości – terapia grupowa DDA” otrzymała 10 tysięcy złotych. Będą to warsztaty grupowe DDA, czyli dla dorosłych dzieci alkoholików. O terminie ich przeprowadzenia poinformujemy wkrótce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.