Ks. Waldemar Pawlik SAC został wybrany prowincjałem

Rada Generalna Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego zatwierdziła 21 stycznia 2023 r. rezultat głosowania decydującego na urząd Przełożonego Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Przełożonym prowincjalnym kadencji 2023-2026 został wybrany ks. Waldemar Pawlik SAC. Warto zaznaczyć, że nowy prowincjał jest członkiem Rady Fundacji Pojednanie.

Ksiądz Waldemar Pawlik SAC urodził się 19 lipca 1970r. w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 9 maja 1998r. w Ołtarzewie z rąk kard. Józefa Glempa.

Po święceniach kapłańskich został skierowany do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem, gdzie w latach 1998 – 2000 podejmował obowiązki wikariusza oraz posługiwał pielgrzymom. W 2000 roku został posłany do pracy w Pallotyńskim Ośrodku Powołań „Apostoł” w Świętej Katarzynie, gdzie podejmował obowiązki duszpasterza powołań i pełnił funkcję dyrektora tegoż ośrodka. W tamtym czasie był również opiekunem postulatu i przygotowywał kandydatów do formacji w nowicjacie SAC.

W 2005r. został mianowany rektorem domu w Świętej Katarzynie. Rok później przełożony prowincjalny mianował ks. Waldemara rektorem w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie Jeziornie, funkcje tę pełnił do roku 2014.

Od 19 sierpnia 2014 roku pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego SAC w Ołtarzewie. Od 2017 r. pełni funkcję wiceprowincjała pallotynów, a od 2020 roku dodatkowo pełni funkcje administratora prowincjalnego.

Ks. Waldemar Pawlik SAC ukończył studia teologiczne w Ołtarzewie oraz studia podyplomowe na KUL w zakresie Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa. W latach 2007-2008 studiował w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu w Instytucie Zaawansowanego Zarządzania. Od października 2009r. odbył studia doktoranckie w Instytucie Teologii Apostolstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie 13 czerwca 2012 r. uzyskał tytuł licencjata, zaś 17 marca 2014r. obronił pracę doktorską z zakresu teologii duchowości pt. „Duchowość maryjna św. Wincentego Pallottiego na podstawie jego „Trylogii Majowej”.

Ksiądz Waldemar jest pomysłodawcą i inicjatorem wielu projektów, które są realizowane w Prowincji Chrystusa Króla.

Prowincja Chrystusa Króla liczy 401 członków pracujących w blisko 20 krajach na świecie. Uroczystość objęcia urzędu, zgodnie z pallotyńską tradycją, odbędzie się 25 marca br., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.